Regulamin

Regulamin

INFORMACJE OGÓLNE


1. Sklep internetowy www.plytki-granitowe.pl prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.
2. Zamówienia składane są poprzez przesłanie drogą internetową wypełnionego formularza z danymi osobowymi lub danymi firmy, które klient potwierdza jako prawdziwe . Dane podane w zamówieniu są wykorzystywane do wystawienia faktury VAT.
3. Zakupu towaru może dokonać pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy.
4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
5. Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód zakupu. Osoba wystawiająca dowód zakupu upoważniona jest przez kupującego do wystawienia faktury bez jego podpisu. Zakupione towary dostarczane sa wraz z wymaganym dowodem zakupu. W przypadku faktur wystawionych w walucie obcej wszelkie koszty bankowe pokrywa kupujący.
6 .Realizacja zamówień następuje po dokonaniu wpłaty na konto lub wpłaceniu gotówki w kasie firmy GranPol.
7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen w ofercie w przypadku wprowadzenia nowego cennika i wzrostu kursu walut, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, rozpoczynania i odwoływania akcji promocyjnych, wprowadzania zmian w produktach. Firma GranPol zastrzega sobie również występowanie różnic w kolorze płytek, przerostów bądź odmiennego użylnienia w stosunku do prezentowanych płytek wzorcowych.
Różnice w odcieniach poszczególnych płytek są efektem naturalnych różnic barwy jednego gatunku kamienia, powierzchnia nawet naturalnie wyszlifowanego kamienia ma też pory
i różnej wielkości otwory które nie stanowią podstawy od uznania reklamacji.
8. Firma GranPol zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości.


DOSTAWA TOWARU

1. Realizacja zamówienia następuje pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie.
2. Jeśli towar objęty zamówieniem jest niedostępny Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji.
3. W chwili złożenia zamówienia klient decyduje o sposobie dostawy towaru:
a) Odbiór osobisty – płatność gotówką w siedzibie firmy,
b) Firma transportowa – płatność przelewem na konto bankowe sklepu.
c) Firma transportowa- za pobraniem.
4. Koszt dostawy wyliczany jest w momencie składania zamówienia i spoczywa po stronie kupującego. W chwili dostawy towaru kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia czy przesyłka nie jest uszkodzona. Jeśli istnieje uszkodzenie powinien on spisać protokół reklamacyjny w obecności kuriera.
5. Czas realizacji dostawy to około 48 h – dokładny termin otrzymania towaru zależy od firmy spedycyjnej.
6. Rozładunek towaru odbywa się z chwila potwierdzenia przez odbiorcę zgodności produktu z zamówieniem pod względem ilościowym i jakościowym. Sposób umieszczenia towaru ustala odbiorca, który ponosi odpowiedzialność za skutki w transporcie.
7. Jeśli towar nie jest wysłany samochodem z windą rozładunek dostarczonego towaru spoczywa po stronie klienta.
* Powinna być możliwość dojechania dużym samochodem ciężarowym.
8. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, której przedmiotem jest towar wymieniony w zamówieniu ugalowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r., Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.)


ZWROT TOWARÓW


1. Nie są przyjmowane paczki i pojedyncze sztuki zamówienia.
2. Zwracany towar nie może posiadać znaków, które wskazywałyby na użytkowanie lub montaż. Towar należy odesłać w niezniszczonym opakowaniu. W przeciwnym przypadku firma zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zamówienia.
3. Zwrot pieniędzy otrzymuje klient po 14 dniach od uzyskania faktury korygującej przelewem bankowym. Koszt zwrotu towaru oraz prowizja bankowa spoczywa po stronie klienta.
4. Zwracany towar należy dostarczyć na adres magazynu:
ul. Kościuszki 5,
58-260 Bielawa
5.Koszty przesyłki w obie strony pokrywa kupujący.
6.Prawo do odstąpienia od umowy nie daje możliwości bezpłatnego używania produktu. Zgodnie z przepisami jeśli zwracany produkt użyty był w większym zakresie niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, sprzedający ma prawo do obciążenia kupującego kosztami umniejszenia jej wartości.
7. Klient ma obowiązek maksymalnie do trzech dni od dostawy towaru zgłosić ewentualne uszkodzenia lub wady otrzymanego materiału wraz ze zdjęciami. W innym przypadku zwroty lub wymiany nie będą uwzględnione.

 
PŁATNOŚCI


1.Przed odbiorem towaru należy dokonać płatności poprzez płatność gotówką w kasie, bądź przelew bankowy na konto.
2.Płatność za pobraniem - firma transportowa.

REKLAMACJE

1.Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru.
2.Reklamacja jest rozpatrywana po dokonaniu pełnej wpłaty za towar oraz po okazaniu dowodu zakupu towaru.
3.Każdy produkt sprzedawany w sklepie jest nowy, jednak w przypadku zauważenia jakichkolwiek wad technicznych prosimy o kontakt ze sklepem nr tel. 600 378 039 E mail granpol@kamieniarstwo.com.pl
4.W przypadku gdy Klient zauważa iż przesyłka posiada mechaniczne uszkodzenia zobowiązany jest do spisania w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej protokołu reklamacyjnego, w momencie odbioru przesyłki.
5.Reklamacja nie obejmuje produktów przecenionych, zamontowanych, wbudowanych lub poddanych obróbce.
6.Różnice wynikające z różnych ustawień monitora dotyczący koloru nie są podstawą reklamacji towaru. Opisy oraz zdjęcia nie stanowią podstawy do roszczeń wobec sklepu.
7.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane będą w pierwszej kolejności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw szczególnych regulujących sprzedaż konsumencką.
8.Sądem właściwym do sporów wynikających z umowy sprzedaży jest są właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedającego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.W przypadku braku kontaktu z klientem z winy klienta (brak adresu poczty lub numeru telefonu) zamówienie będzie anulowane w ciągu 2 dni roboczych.
2. Logo firmy i nazwy handlowe użyte w sklepie są zastrzeżonymi znakami towarowymi i zostały zamieszczone wyłącznie w celu pełnej informacji Klienta.

Notice: Undefined variable: nowosci in /home/plytkigran/domains/plytki-granitowe.pl/public_html/catalog/view/theme/plytkigh/template/information/information.tpl on line 31


Copyright 2016 GRAN-POL S.C